supervision

supervision

Når man arbejder med mennesker er ens egne tanker, ens sjæleliv, psyke eller bevidsthed det vigtigste arbejdsredskab. Selvrefleksion er en nødvendighed. Supervision er hjælp til selvhjælp. Supervision til mennesker der arbejder med mennesker burde være obligatorisk. Supervision er en nyttig og relevant metode til at opnå en hel række væsentlige målsætninger (se nedenfor).

Jeg tilbyder gruppesupervision til medarbejdere og ledere; afdelinger, grupper, enheder. Private og offentlige arbejdspladser. F.eks. bo-enheder, plejehjemsafdelinger, grupper, teams, demensenheder, demenskoordinatorer, hjemmeplejeenheder, etc.

Supervisionsaftaler kan etableres til akutte og afgrænsede problemstillinger eller fx som faste skemalagte aftaler over ½ til et helt år.

Pris / Grundtakst:

Gruppesupervision 1½ til 2 timers varighed: 4.000,- kr. alt inklusive

(I København og nærområde – ved længere afstande indgås særlige aftaler)

Jeg tilbyder ligeledes individuel supervision / coaching efter aftale.

Et vidunderligt faktum at reflektere over er,

at ethvert menneske er et storslået mysterium

og en dyb hemmelighedsskabning i forhold til alle andre”

Charles Dickens, 1812 – 1870

om supervision

Supervision er en systematisk, koncentreret og styret refleksion over en given praksis. Bag en lukket dør, uden forstyrrelser. Fokus er faglige og arbejdsmæssige problemstillinger.

Supervision i et psykologisk perspektiv kan f.eks.:

 • Åbne op for skjulte ressourcer
 • Skærpe opmærksomhed og øge ansvarlighed
 • Medføre bedre og mere gennemtænkte beslutninger
 • Kompetenceudvikle samtlige deltagere
 • Fastholde og udvide grundlæggende faglig og faktuel relevant viden om problemstilling
 • Fastholde, videreudvikle og forfine den empatiske forståelse af en given borger
 • Fastholde og videreudvikle den gruppebaserede og individuelle etiske refleksion over arbejdsmæssige udfordringer og dilemmaer
 • Tilskynde til idéudveksling og kreative løsningsforslag
 • Yde støtte og bidrage med restituerende interventioner ifm stærkt udfordrende og belastende aspekter ved arbejdet (forebygge mental udmattelse)
 • Vedligeholde og udbygge faglig fokus, stolthed og engagement
 • Vedligeholde og udbygge positive, konstruktive og tillidsfulde samarbejdsrelationer blandt organisationens medarbejdere – både horisontalt og vertikalt.

Supervision er en systematisk, koncentreret og styret refleksion over en given praksis. Bag en lukket dør, uden forstyrrelser. Fokus er faglige og arbejdsmæssige problemstillinger.

Supervision i et psykologisk perspektiv kan f.eks.:

 • Åbne op for skjulte ressourcer
 • Skærpe opmærksomhed og øge ansvarlighed
 • Medføre bedre og mere gennemtænkte beslutninger
 • Kompetenceudvikle samtlige deltagere
 • Fastholde og udvide grundlæggende faglig og faktuel relevant viden om problemstilling
 • Fastholde, videreudvikle og forfine den empatiske forståelse af en given borger
 • Fastholde og videreudvikle den gruppebaserede og individuelle etiske refleksion over arbejdsmæssige udfordringer og dilemmaer
 • Tilskynde til idéudveksling og kreative løsningsforslag
 • Yde støtte og bidrage med restituerende interventioner ifm stærkt udfordrende og belastende aspekter ved arbejdet (forebygge mental udmattelse)
 • Vedligeholde og udbygge faglig fokus, stolthed og engagement
 • Vedligeholde og udbygge positive, konstruktive og tillidsfulde samarbejdsrelationer blandt organisationens medarbejdere – både horisontalt og vertikalt.
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Medlem af Selskab for Psykotraumatologi (Krise og Katastrofepsykologisk Selskab)
 • Medlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
 • Fhv. bestyrelsesmedlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
 • Fhv. medlem af Repræsentantskabet i Ensomme Gamles Værn

Copyright U9vers 2019 - Made by Comnuit ApS