u9vers

||  Konsulentvirksomhed v/cand. psych. Henrik Brogaard

Juleaften 1968 tog astronauten Bill Anders det ikoniske foto, ”Earthrise”, ud ad et sidevindue på Apollo 8 rumskibet.  Med Månen i forgrunden fik menneskeheden det første betagende billede af vores hjemstavn i Universet. Apollo 8 missionens opgave var at undersøge og fotografere Månen. 50 år senere udtalte Bill Anders: “To me it was strange that we had worked and had come all the way to the moon to study the moon, and what we really discovered was the Earth.”

u9vers

||  Konsulentvirksomhed v/cand. psych. Henrik Brogaard

Juleaften 1968 tog astronauten Bill Anders det ikoniske foto, ”Earthrise”, ud ad et sidevindue på Apollo 8 rumskibet.  Med Månen i forgrunden fik menneskeheden det første betagende billede af vores hjemstavn i Universet. Apollo 8 missionens opgave var at undersøge og fotografere Månen. 50 år senere udtalte Bill Anders: “To me it was strange that we had worked and had come all the way to the moon to study the moon, and what we really discovered was the Earth.”

I det psykologiske perspektiv

u9vers er en enkeltmands konsulentvirksomhed v/cand.psych. Henrik Brogaard.

Jeg samarbejder med både offentlige og private organisationer.

Jeg tilbyder supervision og coaching, afholder kurser og foredrag, tilbyder undervisning, samt andre konsulentydelser.

”Har du lagt mærke til, at når man kigger ind i et øje, kommer ens ansigt til syne i øjet overfor, ligesom i et spejl?”

Platon, 427 f.Kr. – 348 f.Kr

Opgaveløsning indenfor ældreområdet

– EN kerneopgave for mig

Jeg har i perioden 1999 – 2010 arbejdet i en fuldtids psykologstilling på dengang Danmarks største plejecenter for ældre i København, hvor der boede over 400 ældre borgere. Jeg har samarbejdet med og haft tusindvis af samtaler med ældre borgere, pårørende og medarbejdere.

Siden 2010 har jeg i min virksomhed u9vers superviseret, undervist, holdt foredrag og kurser indenfor ældresektoren rundt omkring i hele Danmark – for medarbejdere, ledere, pårørende og diverse organisationer og foreninger.

”Iagttag, lyt, ti. Døm sjældent. Spørg ofte.”

August von Platen, 1796 – 1835

Samarbejdspartnere

Jeg har samarbejdet med, superviseret, holdt foredrag for, undervist og løst opgaver for kommuner, institutioner, plejehjem, bo-enheder, uddannelsesinstitutioner, hjemmeplejeenheder, demensfaglige medarbejdere og lignende i hele Danmark.

Jeg har endvidere samarbejdet med diverse landsdækkende foreninger og organisationer, som f.eks. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, Alzheimerforeningen, Ældresagen, Psykiatrifonden, Ensomme Gamles Værn o.a.

I menuen kan du læse mere om de forskelligartede opgaver, vi kan samarbejde om.

Medlem af Dansk Psykologforening

Henrik Brogaard

Uddannelse: Cand.psych. 1992 fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

EGEN SUPERVISON

Jeg har modtaget mere end 100 timers individuel supervision ved Knud Odgaard, Speciallæge i Psykiatri, fhv. overlæge på gerontopsykiatrisk afdeling og lukket psykiatrisk afdeling ved Københavns Amtssygehus i Glostrup.

Kursusbaseret videreuddannelser | Curriculum Vitae

“I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations.
I have fought it all during my life;
I fight it now and will do so until the end of my days.”

Nelson Mandela, 1918 – 2013

Hjernen er kun den psykiske virksomheds organ, mennesket er dens subjekt. Menneskets følelser og tanker opstår i hjernens virksomhed, men det er mennesket – ikke hjernen – der elsker og hader, erkender og forandrer verden.

Følelser og tanker udtrykker menneskets emotions- og erkendelsesforhold til verden.

S.L. Rubinstein, 1889 – 1960

  • Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
  • Medlem af Selskab for Psykotraumatologi (Krise og Katastrofepsykologisk Selskab)
  • Medlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
  • Fhv. bestyrelsesmedlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
  • Fhv. medlem af Repræsentantskabet i Ensomme Gamles Værn

Copyright U9vers 2019 - Made by Comnuit ApS