FOREDRAG & UNDERVISNING

foredrag

Foredragsemne, indhold på temadag eller i undervisningsseance fastsættes efter en snak om behov og ønsker, tilhørere, antal deltagere, etc. Foredrag vil typisk være af en varighed på 1 til 2½ time, inkl. mulighed for spørgsmål og dialog med tilhørerne.

Pris: Minimum 5.500,- kr. alt inklusive.

Undervisning, Temadag, Kursus af en varighed på 3 – 7 timer.

Pris: Efter aftale

EKSEMPLER PÅ FOREDRAG FOR PÅRØRENDE INDENFOR ÆLDREOMRÅDET

Når familien rammes af en demenssygdom

Oplægget vil omhandle sorger, udfordringer og psykologiske reaktioner, som både den demensramte og pårørende ofte oplever, når demenssygdommen indfinder sig i familielivet. Selvom det kan være overordentligt vanskeligt at føre ud i livet, kan det for de fleste være både godt og positivt, at tale åbent om vanskelighederne. Den åbenhjertige samtale kan ikke helbrede, men den kan ofte skabe klarhed, samt lindre og reducere problemerne.

 

Plejehjemmets dørtrin – at være pårørende til plejehjemsbeboere

For mange mennesker er det en helt speciel oplevelse at være pårørende til en nærtstående på plejehjem. Man har mange ønsker, bekymringer og sorger. Vejen til plejehjemmet har for nogle været opslidende og nu skal man vænne sig til plejehjemmets virkelighed – på godt og ondt. Det kan være en krævende opgave, men alligevel er plejehjemmet en lettelse – en god og tryg løsning på vanskelige livsomstændigheder.

“… for du er jo ikke lænket til nogen bestemt skoles teori,

men nipper fra dem alle det, som du føler er mest sandhedslignende”

Cicero 106 f.Kr. – 43 f.Kr.

Eksempler på foredrag, undervisning, temadag for medarbejdere og ledere indenfor ældreområdet

Mentale udfordringer i arbejdet med mennesker med demenssygdom

Arbejdet med mennesker med en demenssygdom er i mange henseender en arbejdsopgave, der stiller betydelige faglige og menneskelige krav til frontmedarbejderne, der er i direkte kontakt med de ramte. Frontmedarbejderne kan og bør være stolte af deres arbejde, men hvis risici ikke imødegås kan nedslidning af medarbejderne forekomme. Foredraget/Undervisningen vil berøre emner så som:

 • Arbejdets udfordringer og mentale belastninger
 • Etiske idealer arbejdet er indlejret i og omgivet af
 • Følelsesmæssige påvirkninger i arbejdet med demente mennesker
 • Hvordan kan jeg bevare energi og engagement i mit arbejde med demente mennesker?

Pårørendesamarbejdet: Kontakt med de nærtstående

For den professionelle social- og sundhedsarbejder er kontakten og samarbejdet med pårørende altid særdeles vigtigt. Selvom samarbejdet ofte er godt og gnidningsfrit, er det ikke nemt og enkelt. Der kan opstå konflikter og uoverensstemmelser. Nogle gange er pårørendesamarbejdet meget belastende. For alle parter. Ved at blive klar på og acceptere de mange aspekter i kontakten, kan samarbejdet forbedres og belastningerne reduceres.

Emnet er velegnet til en temadag.

 

Det Dynamiske Rum

I pleje- og omsorgsarbejdet mødes beboere/brugere, pårørende og medarbejdere med hver deres opgaver og livsopgaver. Mødet mellem de 3 grupper mennesker sker i en atmosfære, hvor store eksistentielle udfordringer altid er i spil – for alle parter. Foredraget/undervisningen forsøger at give et overordnet billede af, hvilke stærke psykiske energier og kræfter, der er på spil i en ældreinstitutions ”psykologiske rum”. Af hensyn til både borgere og medarbejdere bør disse kendsgerninger håndteres bevidst og fornuftigt.   

Mentale udfordringer i arbejdet med mennesker med demenssygdom

Arbejdet med mennesker med en demenssygdom er i mange henseender en arbejdsopgave, der stiller betydelige faglige og menneskelige krav til frontmedarbejderne, der er i direkte kontakt med de ramte. Frontmedarbejderne kan og bør være stolte af deres arbejde, men hvis risici ikke imødegås kan nedslidning af medarbejderne forekomme. Foredraget/Undervisningen vil berøre emner så som:

 • Arbejdets udfordringer og mentale belastninger
 • Etiske idealer arbejdet er indlejret i og omgivet af
 • Følelsesmæssige påvirkninger i arbejdet med demente mennesker
 • Hvordan kan jeg bevare energi og engagement i mit arbejde med demente mennesker?

Pårørendesamarbejdet: Kontakt med de nærtstående

For den professionelle social- og sundhedsarbejder er kontakten og samarbejdet med pårørende altid særdeles vigtigt. Selvom samarbejdet ofte er godt og gnidningsfrit, er det ikke nemt og enkelt. Der kan opstå konflikter og uoverensstemmelser. Nogle gange er pårørendesamarbejdet meget belastende. For alle parter. Ved at blive klar på og acceptere de mange aspekter i kontakten, kan samarbejdet forbedres og belastningerne reduceres.

Emnet er velegnet til en temadag.

 

Det Dynamiske Rum

I pleje- og omsorgsarbejdet mødes beboere/brugere, pårørende og medarbejdere med hver deres opgaver og livsopgaver. Mødet mellem de 3 grupper mennesker sker i en atmosfære, hvor store eksistentielle udfordringer altid er i spil – for alle parter. Foredraget/undervisningen forsøger at give et overordnet billede af, hvilke stærke psykiske energier og kræfter, der er på spil i en ældreinstitutions ”psykologiske rum”. Af hensyn til både borgere og medarbejdere bør disse kendsgerninger håndteres bevidst og fornuftigt.   

EKSEMPLER PÅ ANDRE TEMAER INDENFOR PLEJE OG OMSORGSARBEJDET

 • Omsorg for omsorgsgiveren: Risikoen for emotionel udmattelse
 • Kommunikation og dialog i pleje- og omsorgsarbejdet
 • Den demente persons psykiske verden: Kommunikation med den sygdomsramte
 • Konflikter og Konflikthåndtering
 • Belastninger og udfordringer for pårørende til mennesker med en demenssygdom
 • At arbejde i dødens rum
 • Ensomhed – et eksistentielt vilkår
 • Etik og etiske dilemmaer
 • De svære samtaler
 • Leve – bo miljø: Hvad betyder det
 • Ledelse i pleje- og omsorgsarbejdet
 • Social kapital: Gammel (god) vin på nye flasker
 • Livskvalitet i senlivet: Opmuntrende foredrag om muligheder for livskvalitet efter 50+
 • Eller ……

 

 • Omsorg for omsorgsgiveren: Risikoen for emotionel udmattelse
 • Kommunikation og dialog i pleje- og omsorgsarbejdet
 • Den demente persons psykiske verden: Kommunikation med den sygdomsramte
 • Konflikter og Konflikthåndtering
 • Belastninger og udfordringer for pårørende til mennesker med en demenssygdom
 • At arbejde i dødens rum
 • Ensomhed – et eksistentielt vilkår
 • Etik og etiske dilemmaer
 • De svære samtaler
 • Leve – bo miljø: Hvad betyder det
 • Ledelse i pleje- og omsorgsarbejdet
 • Social kapital: Gammel (god) vin på nye flasker
 • Livskvalitet i senlivet: Opmuntrende foredrag om muligheder for livskvalitet efter 50+
 • Eller ……

U9vers

Henrik Brogaard
Glahns Alle 5, 2th
2000 Frederiksberg

CVR. 32714676

KONTAKT

 • Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Medlem af Selskab for Psykotraumatologi (Krise og Katastrofepsykologisk Selskab)
 • Medlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
 • Fhv. bestyrelsesmedlem af Dansk Gerontopsykologisk Selskab
 • Fhv. medlem af Repræsentantskabet i Ensomme Gamles Værn

Copyright U9vers 2019 - Made by Comnuit ApS