KURSUSBASERET VIDEREUDDANNELSE

Her er en fuldstændig liste over diverse kurser jeg har tiltaget på.

KURSUSBASERET VIDEREUDDANNELSE

Her er en fuldstændig liste over diverse kurser jeg har tiltaget på.

”Konsultative metoder med særlig fokus på ældreområdet”

2.-3. november 2018, København, Gerontopsykologisk Selskab, DPF

”Evidensbaseret Psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner”

1-2. februar 2018, København, Dansk Psykolog Forening

”Death, Dying and Dependency in Later Life”

 1. oktober 2017, Aarhus, Gerontopsykologisk Selskab, DPF

”Ensomhed i alderdommen – og veje ud”

 1. oktober 2017, Aarhus, Gerontopsykologisk Selskab, DPF

”Evidens – Zeitgeist eller Sandhed”

 1. oktober 2016, København, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DPF

”Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: Intervention overfor ældre med og uden demens”

 1. oktober 2015, Aarhus, Gerontopsykologisk Selskab, DPF

“Psykodynamisk psykoterapi med ældre”

 1. oktober 2015, Aarhus, Gerontopsykologisk Selskab, DPF

”Farmakologi hos ældre”

27-28. oktober 2016, København, Gerontopsykologisk Selskab, Dansk Psykolog Forening

”Forebyggelse af sekundær traumatisering”

 1. marts 2015, København, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, DPF

”Krisepsykologisk teori omsat til Prakis”

 1. juni 2014, København, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, DPF

”Existential Therapy & Perspectives: psychological Disturbances, Happiness & Emotional Well Being”

 1. maj 2014, Aarhus, Radisson Blu Scandinavia, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

”Supervision af andre faggrupper”

4 -5. marts 2014, København, Dansk Psykologforening

”Udredning samt teori om kognitive vanskeligheder, psykiatriske symptomer og demens blandt ældre med Parkinsonisme”

 1. september 2013, Aarhus, Gerontopsykologisk Selskab, Dansk Psykologforening

”Almen gerontopsykologi – Teorier og forskning i den normale aldrings psykologi”

1 marts 2013, Aarhus, Dansk Psykologforening

”Præst, psykolog – giv mig nogle redskaber”

 1. januar 2013, Sammenslutningen af kræftafdelinger, Rigshospitalet

”Psykologiske og psykosociale perspektiver på demens”

28-29. oktober 2011, København, Gerontopsykologisk Selskab, Dansk Psykologforening

”Relation og metode i det klinisk psykologiske arbejde”

 1. maj 2011, København, v/ Sverker Belin, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

”Dansk Psykologi i 60 år

23-24. marts 2007, Hotel Nyborg Strand, Dansk Psykologforening

”Veje til ændring – Et møde mellem kognitiv og psykodynamisk terapi”

 1. – 5. november 2005, Middelfart, Konference arrangeret af Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier

”Angst – fra psykologens synsvinkel”

 1. – 25. maj 2005, København, Institut for Kompetenceudvikling

”Restrukturering af regressivt forsvar i intensiv dynamisk korttidsterapi”

 1. august 2004, Aarhus, Akademi for Integrerende Psykoterapi

”Sorg og krise hos voksne”

 1. – 24. februar 2004, København, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab

”Psykologisk Debriefing”

 1. – 30. januar 2004, København, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab

Tema: Sammenhæng og Opløsning

 1. – 15. november 2003, Middelfart, Konference, Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier

”Intellektuel udvikling fra 50 – 85 års alderen, belyst ved Glostrup undersøgelser” ”Modelindlæring og guidning” 

 1. november 2003, København, Dansk Gerontopsykologisk Selskab

Trauma and Dissociation: Working with Intense Affect and Abreaction”

 1. -3. maj 2003, København, Dansk Psykolog Forening

”Kognitiv behandling af angst og depression”

 1. – 3. oktober og 5. – 6. November 2002, Aarhus, Dansk Psykolog Forening

”Dementia Care Mapping (DCM): En ny metode til evaluering af omsorgskvalitet”

 1. – 4. april 2002, København, Uddannelsesprogram, Bradford Dementia Group

”Det ubevidste – det usynlige betydningsfulde”

 1. – 24. november 2001, Middelfart, Konference, Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark

”Trauma and dissociation: Part 1: Working with severely traumatised persons”

 1. – 6. oktober 2001, København, Dansk Psykolog Forening

”Neuropsykologisk undersøgelse”

 1. – 26. september 2000, København, Dansk Psykolog Forening

”Demens”.  Neuropsykologisk gennemgang af de hyppigst forekommende demenstyper, lokalisation, symptomer og undersøgelsesmetoder.

6. oktober 2000, Vejlefjord Center

”1. danske kriseterapeutiske konference”.  

 1. – 6. september 2000, København-Oslo, Kontoret for Sygehusberedskabet

”Skandinavisk Møde For Gerontopsykologer”

 1. – 17. juni 2000 Tema: Adfærdsforstyrrelser ved demens og psykoterapi med ældre. Dansk Psykolog Forening, København 

”Eksistentiel Psykologi og Samtaleterapi”

 1. – 12. april og 5. maj 2000, København, Dansk Psykolog Forening

”Psykologisk Smertebehandling”

 1. – 25. februar 2000, København, Dansk Psykolog Forening

”Brief Psychoanalytic Therapy”

 1. – 8. januar 2000, Aarhus, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi

”Akut og Post-Traumatisk Psykoterapi”

 1. januar 2000, København, Dansk Psykologforening

”Schizofreni – ett mänskligt dilemma”

 1. november 1999, København, Dansk Psykolog Forening

”Psykologisk intervention i forbindelse med selvmordsadfærd”

 1. september – 1. oktober 1999, København, Dansk Psykologforening

”Mind, self, and subjectivity”

2 dage foråret 1998, v. Charles Tolman, gæsteunderviser Aarhus Universitet

”Kasusmetoden”

 1. – 30. maj 1997 v. Birgitte Diderichsen og Judy Gammelgaard

”Eksistentiel Psykoterapi”

 1. november 1996, v. Emmy Van Deurzen-Smith, København

”Lurias metode i neuropsykologisk undersøgelse og genoptræning af personer med hjerneskade”

 1. – 29. oktober 1996, København, Center for Hjerneskade

”Forskerkursus i Psykologisk Videnskabsteori”

Ugekursus, april 1996, Københavns Universitet

”Narrativity in Social Science Research”

 1. – 22. maj 1992, Sandbjerg Slot, Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Aarhus Uni.