2010 –

Indehaver af u9vers, enkeltmands konsulentvirksomhed

Supervision, coaching, undervisning, foredrag og kursusvirksomhed i hele Danmark, med enkeltstående afstikkere til Norge og Færøerne. Ikke kun, men i overvejende grad indenfor ældreområdet.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Gerontopsykologisk Selskab (fhv.) og medlem af Repræsentantskabet i Ensomme Gamles Værn (fhv.)

2002 –

Underviser, eksaminator og censor på Demensmoduler (Diplom og Akademi) på Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol / Københavns Professionshøjskole.

Censor i bl.a. Organisationspsykologi o.a. samme sted.

2002

Deltagelse i udviklingsarbejde og etablering af Demensmodul på Danmarks Forvaltningshøjskole

1999-2010

Fuldtidsansat i Psykologstilling på Plejecentret Sølund, København, på daværende tidspunkt Danmarks største plejecenter for ældre (over 400 primært ældre borgere)

Arbejdsopgaver:

 • Samtaler med beboere – Akutte og enkeltstående støttesamtaler, såvel som kortere- og længerevarende samtaleforløb
 • Samtaler med medarbejdere i f. m. belastende hændelser i arbejdet
 • Individuel- og gruppesupervision med menige medarbejdere og afdelingsleder
 • Enkeltstående samtaler eller korterevarende samtaleforløb med medarbejdere vedr. private/personlige vanskeligheder
 • Krisepsykologisk arbejde ved kritiske hændelser
 • Samtaler med pårørende
 • Andet pårørende arbejde, herunder informationsarbejde vedr. demens
 • Undervisningsopgaver
 • Organisationsudviklingsopgaver af forskellig art
 • Ekstern undervisning, foredrag og konsulentopgaver rundt omkring i Danmark

1999-2010

Fuldtidsansat i Psykologstilling på Plejecentret Sølund, København, på daværende tidspunkt Danmarks største plejecenter for ældre (over 400 primært ældre borgere)

Arbejdsopgaver:

 • Samtaler med beboere – Akutte og enkeltstående støttesamtaler, såvel som kortere- og længerevarende samtaleforløb
 • Samtaler med medarbejdere i f. m. belastende hændelser i arbejdet
 • Individuel- og gruppesupervision med menige medarbejdere og afdelingsleder
 • Enkeltstående samtaler eller korterevarende samtaleforløb med medarbejdere vedr. private/personlige vanskeligheder
 • Krisepsykologisk arbejde ved kritiske hændelser
 • Samtaler med pårørende
 • Andet pårørende arbejde, herunder informationsarbejde vedr. demens
 • Undervisningsopgaver
 • Organisationsudviklingsopgaver af forskellig art
 • Ekstern undervisning, foredrag og konsulentopgaver rundt omkring i Danmark

1993-1997

Privat praktiserende psykolog, København

Terapeutisk virksomhed i hele perioden. Supervisions- og konsulentopgaver for diverse offentlige institutioner. Undervisningsopgaver – fx Idrætspsykologi og diverse på Folkeuniversitetet København

1995-1998

Ph.d. – ansættelse ved Aarhus Universitet

Arbejdet ligger indenfor emneområdet ”Psykologi og Religion”, med særlig fokus på stærke emotionelle religiøse oplevelser. Almen psykologi og kvalitative forskningsinterviews er centrale vinkler. Indlevering af afhandling trukket tilbage af HB. Bogudgivelse påtænkes.